GESTIÓ DE L'ENERGIA

ENAU disposa de la figura d'auditor en cap per a la implantació de la norma ISO 50001 i ofereix serveis per a la gestió de l'energia:

ISO 50001

Assessorament per a la implantació de la norma ISO 50001 a les empreses.

Monitorizació

Implantació de sistemes de monitorització de consums d'energia amb l'objectiu de reduir el consum energètic en l'empresa i d'augmentar el confort de les persones.

Asesorament de Contratació.

Assessorament i gestió per a l'òptima contractació de subministraments energètics en empreses.